Documentele necesare pentru imprumuturi si ajutoare nerambursabile (gratuite)

A. La imprumuturi:

Pentru a beneficia de imprumuturi in bani, solicitantii – membri al Asociatiei C.A.R.P. nr.8, vor trebui sa prezinte urmatoarele documente, in original, astfel:

– actul de identitate al solicitantului C.I/B.I/ pasaport;

– ultimul talon de pensie / adeverinta de la locul de munca cu venitul lunar realizat;

– cerere tip de inscriere (se emite automat);

– documentele de identitate ale girantilor la contractul de imprumut;

– taloanele de pensie / adeverintele de venituri ale persoanele girante de imprumut;

– persoanele girante personal ori imputerniciri ale acestora.

Marimea imprumuturilor se va determina in functie de nivelurile cotizatiei depuse de membrii solicitanti, al veniturilor lunare ale girantilor la contractul respectiv de imprumut x 3, 4 sau 5 ori cotizatia depusa. Numarul de giranti se stabileste in functie de marimea imprumutului solicitat.

Imprumuturile se achita personal solicitantilor in baza documentelor de identitate sau altora in baza unor imputerniciri notariale insotite de actele de identitate al imputernicitilor..

B. Ajutoare Nerambursabile:(gratuite)

Potrivit Statutului Asociatiei, Consiliul Director aproba in functie de situatia financiara a C.A.R.P. -ului, numarul de ajutoare si felul lor, cuantumul lor si categoriile de membri care pot beneficia de ele pe anul in curs, in functie de nivelul veniturilor lunare pe care le au membrii, natura cauzelor aparute (boli, spitalizari, tratamente, incendii sau avarii de locuinte, situatii grave indiferent de cauza lor etc.).

Ajutoarele pot fi in sume de bani sau in pachete cu produse alimentare de baza.

Doritorii de ajutoare vor prezenta urmatoarele documente, in original, astfel:

– actul de identitate al solicitantului C.I/B.I/ pasaport;

– ultimul talon de pensie sau adeverinta de la locul de munca cu venitul lunar realizat;

– cerere tip de solicitare ajutor (se emite automat );

– carnetul de membru C.A.R.P. nr. 8;

– documente legale care indreptatesc membrii sa solicite ajutorul.

Ajutoarele gratuite se distribuie, de regula, cu ocazia unor evenimente importante din viata Asociatiei ori a unor sarbatori religioase. Cele care sunt solicitate ca urmare a unor mari necazuri aparute in viata sau familia membrilor pot fi solicitate si in cursul anului.

Toate ajutoarele – indiferent de categoria lor, precum si imprumuturile in bani contractate, indiferent de sume, durata, nivelul dobanzii etc., care se acorda membrilor Asociatiei, se achita numai personal acestora pe baza documentelor de identitate: buletin (carte) de identitate sau pasaport. In situatii deosebite, primirea lor se poate face si pe baza de procura legalizata de notariat, insotita de actul de identitate al imputernicitului.

Persoanele care vin prin transfer de la o alta Asociatie de profil beneficiaza de aceleasi drepturi ca ceilalti membri imediat dupa data mutarii.

C. Ajutoare la decesul membrilor C.A.R.P. nr. 8

Se acorda in sume de bani, pe baza de cerere, dupa decesul membrilor respectivi si se achita, in cuatumul stabilit anual de Consiliul Director, prin prisma vechimii ca membru al Asociatiei, sotilor sau altor membri de familie sau altor persoane, care prezinta documentele de deces, in original.

De asemenea, se achita si membrilor Asociatiei, care s-au transferat de la o alta institutie similara, impreuna cu intreaga cotizatie depusa, pastrandu-si astfel vechimea.

Ajutorul se acorda numai acelor membri, care au depuse cotizatiile si contributiile la zi sau au o restanta nu mai mare de 12 luni. Acest drept poate fi solicitat de urmasii defunctului timp de 3 ani de la data decesului membrului respectiv.